Văn khấn xin lộc buôn bán

“Nam Mô A Di Đà Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật!
Con vái lạy các bậc bề trên (chùa đền đều được)
Tên con là: ………………….
Cư trú tại: ………………………………..
Địa chỉ cửa hàng tại: ……………………………………….. (hoặc là địa chỉ mà gia chủ bán hàng online,… )
Nay con là người làm ăn buôn bán, xin ngửa mong ơn trên cho con thêm lộc rơi lộc rụng, tiếp ngân tiếp xuyến, tiếp may, tiếp thuận.
Năm Quý Mão doanh số phát triển, yên ổn, bền lâu.
Doanh số 1 tháng: ……….. (báo con số)
Doanh số 1 quý: ……………… (báo con số)
Doanh số 1 năm: ………………….. (báo con số)
(Gia chủ muốn bao nhiêu thì khấn bấy nhiêu, tuy nhiên phải trong khả năng có thể đạt được)
Ơn trên cho duyên bán hàng con thêm vượng, cho hữu xạ tự nhiên hương, tiếng lành đồn xa mà tiếng dữ thì lẩn tránh.
Con không dám buôn bán gian lận, cũng không treo đầu dê bán thịt cầy. Chỉ dám lấy công làm lãi, lấy trí mà làm việc. Mong ơn trên cho sự chăm chỉ của con ra được thành quả.
Gặp thời gặp vận, bình hòa mà thăng hoa
Dĩ hòa thì vi quý, hòa khí thì sinh tài
Vậy nên mong ơn trên cho khách hàng con yêu mến
Quan trần được hanh thông
Hàng xóm không khó dễ
Bạn hàng không tị nạnh.
Gặp thời gặp vận, bình hòa mà thăng hoa
Ơn trên cho con được thêm minh mẫn, được thêm trí tuệ. Gặp được đối tác tốt, gặp được bạn hàng hay. Đủ sáng suốt mà đưa ra quyết định, đủ do dự mà không liều lĩnh, tham lam.
Kinh doanh một đường, gian nan thì qua, khó khăn thì vượt, thành quả được kết trái đơm hoa.
Âm phần con xin tấu, lễ trần con xin dâng.
Chút ít lòng thành, chắp tay kính bái
Cẩn cáo!
Nam Mô A Di Đà Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật!”

4.9/5 196 đánh giá