mam cung nha moi 2 1 1
Hinh Anh Do Cung Thien Phuc 13

Bảng giá mâm cúng tất niên

✔ Lễ Cúng Tất Niên Gói PA1 Tiết kiệm (2.264.000)

 1. Trái cây x 1 (Ngũ quả ( trái cây nhập và theo mùa ))
 2. Hoa đồng tiền x 1 ( hoặc hoa kim cương hoặc hoa khác)
 3. Nhang rồng phụng + thần tài x 1 (nhang 4 tấc )
 4. Đèn cầy x 2 (ly múi)
 5. Gạo hủ x 1
 6. Muối hủ x 1
 7. Trà hương lài + thuốc lá x 1 ( trà để pha lót vào ly)
 8. Rượu nếp x 1
 9. Nước chai 330ml x 1
 10. Giấy cúng tất niên x 1 (Giấy cúng tất niên + mâm vàng mã ( set thường ))
 11. Bánh kẹo x 1 (báng snack + kẹo bim bim các thứ)
 12. Trầu cau x 1 (5 quả cầu , 5 lá trầu)
 13. Chè x 5 (Trôi nước tam sắc hoặc đậu trắng)
 14. Xôi x 5 (Xôi tam sắc hoặc xôi gấc in đậu xanh)
 15. Cháo trắng x 5
 16. Bộ Tam sên x 1 (01 trứng vịt luộc, 01 miếng thịt ba rọi luộc, 03 con tôm
 17. càng)
 18. Gà luộc x 1 (Gà ta 2kg – 2,5kg, cháo + nước chấm + rau gỏi)
 19. Bánh hỏi x 1 (1kh bánh hỏi mỡ hành)
 20. Bánh chưng x 1 (1kg)
 21. Chả lụa x 1 (0,5kg)
 22. Ly sứ Hồng cánh sen x 6
 23. Chén, Đũa, Muỗng x 5 (Dụng cụ sử dụng một lần)
 24. Bình hoa hồng cánh sen số 2 x 1
 25. Lư nhang hoa hồng cánh sen số 2 x 1

✔ Lễ Cúng Tất Niên Gói PA2 Tiêu Chuẩn (3.454.000)

 1. Trái cây x 1 (Ngũ quả ( trái cây nhập và theo mùa ))
 2. Hoa đồng tiền x 1 ( hoặc hoa kim cương hoặc hoa khác)
 3. Nhang rồng phụng + thần tài x 1 (nhang 4 tấc )
 4. Đèn cầy x 2 (ly lớn)
 5. Gạo hủ x 1
 6. Muối hủ x 1
 7. Trà hương lài + thuốc lá x 1 ( trà để pha lót vào ly)
 8. Rượu nếp x 1
 9. Nước chai 330ml x 1
 10. Giấy cúng tất niên x 1 (Giấy cúng tất niên + vàng mã ( set to nhiều vàng mã ))
 11. Bánh kẹo x 1 (báng snack + kẹo bim bim các thứ)
 12. Trầu cau x 1 (5 quả cầu , 5 lá trầu)
 13. Chè x 5 (Trôi nước tam sắc hoặc đậu trắng)
 14. Xôi x 5 (Xôi tam sắc hoặc xôi gấc in đậu xanh)
 15. Cháo trắng x 5
 16. Bộ Tam sên x 1 (03 trứng vịt luộc, 01 miếng thịt ba rọi luộc, 05 con tôm càng)
 17. Gà luộc x 1 (Gà ta 2kg – 2,5kg, cháo + nước chấm + rau gỏi)
 18. Thịt heo quay x 1
 19. Bánh hỏi x 1 (1kh bánh hỏi mỡ hành)
 20. Bánh chưng x 1 (1kg)
 21. Chả lụa x 1 (1kg)
 22. Ly sứ Hồng cánh sen x 6
 23. Chén, Đũa, Muỗng sứ x 5 (có thể đổi bằng nhựa )
 24. Bình hoa hồng cánh sen số 3 x 1
 25. Lư nhang hoa hồng cánh sen số 3 x 1

✔ Lễ Cúng Tất Niên Gói PA2 Tiêu Chuẩn (7.098.000)

 1. Trái cây x 1 (Ngũ quả ( trái cây nhập và theo mùa ))
 2. Hoa đồng tiền x 1 ( hoặc hoa kim cương hoặc hoa khác)
 3. Nhang rồng phụng + thần tài x 1 (nhang 4 tấc )
 4. Đèn cầy x 2 (ly múi)
 5. Gạo hủ x 1
 6. Muối hủ x 1
 7. Trà hương lài + thuốc lá x 1 ( trà để pha lót vào ly)
 8. Rượu nếp x 1
 9. Nước chai 330ml x 1
 10. Giấy cúng tất niên x 1 (Giấy cúng tất niên + vàng mã ( set to nhiều vàng mã ))
 11. Bánh kẹo x 1 (báng snack + kẹo bim bim các thứ)
 12. Trầu cau x 1 (5 quả cầu , 5 lá trầu)
 13. Chè x 9 (Trôi nước tam sắc hoặc đậu trắng)
 14. Xôi x 9 (Xôi tam sắc hoặc xôi gấc in đậu xanh)
 15. Cháo trắng x 9
 16. Bộ Tam sên x 1 (03 trứng vịt luộc, 01 miếng thịt ba rọi luộc, 05 con tôm càng)
 17. Gà luộc x 1 (Gà ta 2kg – 2,5kg, cháo + nước chấm + rau gỏi)
 18. Heo sữ quay x 1 (con heo 4kg ( có thể dùng to hơn ))
 19. Bánh hỏi mỡ hành x 1 (1 kg)
 20. Nước coca x 15
 21. Bia SG lon đỏ x 15
 22. Bánh bao sen hồng x 1 (mâm 15 cái)
 23. Bánh hỏi x 1 (1kh bánh hỏi mỡ hành)
 24. Bánh chưng x 2 (( loại ặc biệt ))
 25. Chả lụa x 2 (1kg)
 26. Ly sứ Hồng cánh sen x 6
 27. Chén, Đũa, Muỗng sứ x 9 ( có thể đổi bằng nhựa)
 28. Bình hoa hồng cánh sen số 3 x 1
 29. Lư nhang hoa hồng cánh sen số 3 x 1
 30. Dao cắm lưng heo x 1

Văn khấn tất niên 30 Tết

Nam mô a di Đà Phật! (3 lần)

Kính lạy: Hoàng Thiên hậu Thổ chư vị tôn Thần.

Ngài Kim niên đương cai Thái tuế chí đức tôn Thần .

Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương .

Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa. Ngài định Phúc Táo quân. Các Ngài Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản trong khu vực này.

Hôm nay là ngày …… tháng Chạp năm …………

Tín chủ chúng con là: ……………

Ngụ tại: ……….

Trước Án tọa kính cẩn thưa trình: Đông tàn sắp hết, năm kiệt tháng cùng, xuân tiết gần kề, minh niên sắp tới.

Nay là ngày… Tết, chúng con cùng toàn thể gia quyến sắm sanh phẩm vật hương hoa, cơm canh cụ soạn, sửa lễ Tất niên, dâng cúng Thiên Địa, Tôn Thần, phụng hiến Tổ tiên, truy niệm chư Linh.

Theo như thường lệ Tuế trừ cáo tế, cúi xin chư vị Tôn Thần, Liệt vị Gia tiên, bản xứ tiền hậu Chủ hương linh, giáng lâm án tọa, phù thùy chứng giám, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho toàn gia, lớn bé trẻ già, bình an thịnh vượng. Độ cho chúng con mọi duyên thuận lợi, công việc hanh thông. Người người được chữ bình an, tháng ngày được hưởng phần lợi lộc. Âm phù – Dương trợ, sở nguyện tòng tâm. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có điềm lành tiếp ứng.

Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám …

Nam mô a di Đà Phật! (3 lần)

 

Văn khấn cúng tất niên trong nhà 2024

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Kim niên Đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần.

Con kính lạy các ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương.

Con kính lạy ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa tôn thần.

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ Thổ, Long mạch, Tài thần, Bản gia Táo quân, cùng tất cả các vị thần linh cai quản trong xứ này.

Con kính lạy chư gia Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Tiên linh nội ngoại họ: ……………..

Hôm nay là ngày 30 tháng Chạp năm: …………..

Tín chủ (chúng) con là:……………………………………………………………………….

Ngụ tại:…………………………………………………………………………………………..

Trước án kính cẩn thưa trình: Đông tàn sắp hết, năm kiệt tháng cùng, xuân tiết gần kề, minh niên sắp tới.

Hôm nay là ngày 30 tết chúng con cùng toàn thể gia quyến sắm sanh phẩm vật hương hoa, cơm canh thịnh soạn, sửa lễ tất niên, dâng cúng Thiên địa Tôn thần, phụng hiến tổ tiên, truy niệm chư linh. Theo như thường lệ tuệ trừ cáo tế cúi xin chư vị tôn thần, liệt vị gia tiên, bản xứ tiền hậu chư vị hương linh giáng lâm án toạ, phủ thùy chứng giám, thụ hưởng lễ vật phù hộ cho toàn gia lớn bé trẻ già bình an thịnh vượng luôn luôn mạnh khoẻ, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, gia đình hoà thuận.

Nam mô a di Đà Phật! (cúi lậy)

Nam mô a di Đà Phật! (cúi lậy)

Nam mô a di Đà Phật! (cúi lậy)

Bài cúng cuối năm cơ quan 2024

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam mô Đại từ đại bi Quán thế âm Bồ tát

Nam mô Đại từ đại bi Quán thế âm Bồ tát

Nam mô Đại từ đại bi Quán thế âm Bồ tát

Tín chủ con tên là… tại…

Hôm nay ngày… tháng chạp năm… Âm lịch

Tín chủ con đại diện cho công ty… xin được thành tâm sửa biện hương hoa, chuẩn bị đèn nến, hoa trà dâng lên trước án. Qua năm… , chúng con xin được dâng lễ tạ ơn trên đã phù hộ độ trì cho công việc làm ăn của chúng con luôn được suôn sẻ, phát đạt, mọi sự bình an, may mắn. Một năm qua đi chúng con có gì thiếu sót, trần gian mắt thịt không rõ xin được các vị thần linh lượng thứ bỏ qua cho.

Nay con xin được đọc bài cúng Tất niên công ty cuối năm… để thành tâm kính lạy mời các ngài Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vi Tôn Thần, ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn Thần, ngài Bản gia Thổ địa Long Mạch Tôn Thần, ngài tiền hậu Địa chủ Tài Thần, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân và các Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Kính lạy các ngài nghe thấu tâm can, chứng giám lòng thành, đáp lễ lời mời, thụ hưởng lễ vật và phù hộ độ trì cho toàn công ty chúng con luôn được bình an, toàn gia an lạc, việc làm ăn luôn được suôn sẻ, hanh thông.

Chúng con lễ bạc lòng thành, trước xin kính lễ tạ ơn, sau cúi xin các vị Chư Thần luôn chứng giám, độ trị phù hộ cho toàn công ty chúng con một năm mới an lành, phát lộc.

A Di Đà Phật!

A Di Đà Phật!

A Di Đà Phật!

Bài cúng tất niên cuối năm ngoài trời 2024

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Kính lạy: Hoàng Thiên hậu Thổ chư vị tôn Thần.

Ngài Kim niên đương cai Thái tuế chí đức tôn Thần .

Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương .

Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa. Ngài định Phúc Táo quân. Các Ngài Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản trong khu vực này.

Hôm nay là ngày …… tháng Chạp năm ……….

Tín chủ chúng con là: …………………………………………………………………

Ngụ tại: ………………………………………………………………………………….

Trước Án tọa kính cẩn thưa trình: Đông tàn sắp hết, năm kiệt tháng cùng, xuân tiết gần kề, minh niên sắp tới.

Nay là ngày…. Tết, chúng con cùng toàn thể gia quyến sắm sanh phẩm vật hương hoa, cơm canh cụ soạn, sửa lễ Tất niên, dâng cúng Thiên Địa, Tôn Thần, phụng hiến Tổ tiên, truy niệm chư Linh.

Theo như thường lệ Tuế trừ cáo tế, cúi xin chư vị Tôn Thần, Liệt vị Gia tiên, bản xứ tiền hậu Chủ hương linh, giáng lâm án tọa, phù thùy chứng giám, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho toàn gia, lớn bé trẻ già, bình an thịnh vượng. Độ cho chúng con mọi duyên thuận lợi, công việc hanh thông. Người người được chữ bình an, tháng ngày được hưởng phần lợi lộc. Âm phù – Dương trợ, sở nguyện tòng tâm. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có điềm lành tiếp ứng.

Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám …

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

5/5 256 đánh giá