Văn khấn đổi tên

Văn khấn đổi tên

Mỗi cái tên thường đem lại sự may mắn cho mỗi một người, nhưng không phải cái tên nào cũng đem lại sự may mắn đó.

Làm trước:

Nghi Thức Cúng Lễ Cải Danh Ở Nhà

Lưu ý: Sớ (đỏ) đốt trên
chùa, không được đốt tên (màu vàng)

Sắm Lễ:

 • 01 mâm cơm cúng gia
  tiên (cơm, canh, đồ xào, đồ kho mặn, xôi gà… Trừ đồ hải sản.)
 • 01 đĩa trái cây gồm 05
  loại quả.
 • 01 bình hoa gồm 05 loại
  hoa (trừ hoa hồng)

Cách khấn:

 • Thắp hương cầm trước trán niệm câu
  thần chú: án lam tỏa ra (03 lần)
 • Sau đó quà thẳng người
  xuống trước ban thờ hai tayc hắp trước ngực khấn:
 • Nam Mô A Di Đà Phật (03
  lần)
 • Ngưỡng cầu Triệu Vương
  hành Khiển, Tam Thập Lục Phương Hành Bình chi thần, Biểu Tào Phán Quan giáng lâm
  đàn tiền chứng minh.
 • Ngưỡng cầu Hoàng Thiên
  Hậu thổ chư vị Tôn thần giáng lâm đàn tiền chứng minh.
 • Ngưỡng cầu Đông Trừ Tư
  Mạng Táo phủ Thần Quân, phúc Đức Chánh Thần, Bảo Hộ Gia Trạch, Hà tai suy giảm,
  Hà phước gia tăng, Hữu cầu giai ứng đại bi đại nguyện, Đại Thánh đại từ – Đông
  trù Tư Mạng Đại Thiên Tôn giáng lâm đàn tiền chứng minh.
 • Ngưỡng cầu Ngũ Phương
  Ngũ Thổ long thần, Tiền Hậu Địa chủ Tài Thần giáng lâm đàm tiên chứng.

Làm Sau:

Nghi Thức Cúng Lễ Cải Danh Ở Chùa

Sắm Lễ:

 • Hương, nến (1 cặp), trà
  (chè), quả ( 5 loại), hoa ( 1 bó hoa, lưu ý không dùng hoa hồng) đến chùa sắp
  lễ vật vào 1 mâm.
 • Giấy tiền vàng cúng
  phật ( bao nhiêu tùy tâm) xếp cùng với sớ xin cải danh vào 1 đĩa riêng.
 • Có thể Công Đức (tùy
  tâm)

Lưu ý: – Tờ tên nhỏ bỏ vào ví như bùa hộ thân, còn tờ tên gốc cất đi () không được
làm mất). Nếu mất phải báo ngay cho thầy được biết.

Cách Khấn:

Tất cả mọi lễ vật đều cúng ở bàn tam bảo:

 • thắp 3 nén hương quỳ
  trước chánh điện bàn tam bảo khấn
 • Án, lam tỏa ra ( 3 lần)
 • Cắm hương vào bát ( 1 nén ở giữa, 2 nén ở 2 bên)
 • Sau đó đứng thẳng lưng chấp tay trước ngực đọc Chí tâm

Sánh Lễ:

Nam mô Tận hư không. Biến pháp giới, quá hiệ vị lai, thập phương chư phật, Tôn pháp, hiền
thánh tăng, thường trụ Tam Bảo ( 1 lạy) lạy đầu tiếp đất. Sau đó đứng lên đọc
tiếp.

 

5/5 215 đánh giá